Descriptive Words

Mi
Boy
Res
Sup
Son
Men
Man
Eat
Des
=
Car
Xiv
Nat
Co
Se
G.
Day
Fig
Nod
Cup
Dia
Hi
El
V
Ear
Run
Wi
Jew
Ice
Toe
Art
'
Law
Bed
Amy
Der
Tom
Wid
Dat
Fit
God
Jar
'D
Ass
Dom
Oar
Mot
Dog
Way
'A
]
/A
=E
A-S
F
K
N
Pl
Rho
S+
Ces
Ch
Hn
Mr
S
Ul
>
Cl
/I
<
I
Ist
Pb
P.
Grs
St.
|
|3
|B
Min
Pg
T.
W.
Oc
Eb
%
New
Lbs
Tax
P.M
Cm
Vi
Pa.