Afers Adjectives | Words to describe Afers

  • Dels
  • How do you describe Afers?

    • 1. Parlaven, en la llengua dels jueus alemanys, dels afers de la vila, del preu dels blats, del bestiar i de tot. 🔊