Adjectives for Binnen | Words to describe Binnen

 • Die
 • Naar
 • Schepen
 • How do you describe Binnen?

  • 1. Moeite noch kosten werden gespaard, en thans reeds loopen er ieder jaar verscheidene honderden schepen binnen. 🔊
  • 2. Achter de muren heeft men meer dan manshooge schermen aangebracht, van riet gevlochten, die ongewenschte blikken naar binnen verhinderen. 🔊
  • 3. Muerta geheeten, die binnen in de monding van den krater, op 70 of 80 el van zijn rand, wordt aangetroffen. 🔊

  Other website visitors are viewing the following words: