Adjectives for Bronnen | Words to describe Bronnen

Uit
Warme

How do you describe Bronnen?

  • 1. Reeds omdat hij samenvattend is, omdat hij de vruchten biedt van het onderzoek der bijzonderheden, omdat hij de uit bronnen geputte kennis tot velen brengt. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: