Adjectives for Doodslaap | Words to describe Doodslaap

  • Den
  • How do you describe Doodslaap?

    • 1. Doch somwijlen gebeurt het, dat de oude verlaten middelpunten van leven en verkeer weder uit den doodslaap ontwaken, en dat de stroom der beschaving zijne oude bedding weder opzoekt. 🔊

    Other website visitors are viewing the following words: