Adjectives for Familie | Words to describe Familie

  • Onze
  • Die
  • How do you describe Familie?

    • 1. Was die Familie seiner Exbraut ist, da kann er sich drauf verlassen, daß die ihn aus seiner Stellung weggrault. 🔊
    • 2. Terugkeerende naar de stad, maakten wij de bemerking, dat wij in Zuid-Vlaanderen, voor weinig geld en in korten tijd, toch zoo schoone uitstapjes kunnen doen met onze familie. 🔊

    Other website visitors are viewing the following words: