Adjectives for Gehouden | Words to describe Gehouden

Streek

How do you describe Gehouden?

  • 1. Zij hebben ieder van hun streek gehouden, en waar lieden der Vale Ouwe, waar zij van Friesland tezamen komen, klinke hun naam! 🔊

Other website visitors are viewing the following words: