Adjectives for Geval | Words to describe Geval

Het
Elk
Alle
Geheele

How do you describe Geval?

  • 1. Zij spreken in alle geval hoog en luid van den onverschrokken godsdienstzin der vorige geslachten, van het levendig geloof der vervlogen eeuwen. 🔊
  • 2. Wie een ander doodt of verminkt, zal, buiten het geval van eigen verwering, hoofd voor hoofd, lid voor lid geven. 🔊
  • 3. Maar laat het geheele geval onderzocht worden door zaakkundigen die van hersenziekten verstand hebben, en door menschen van menschlievende gevoelens, die nog wat gezond verstand en wat medelijden hebben. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: