Adjectives for Kleine | Words to describe Kleine

Ihre
Tallooze
En
Tien
Haar
Die
Nog
Twee
Eene
Een
Eine
Den
Das

How do you describe Kleine?

 • 1. Werken unsere Meisters, ist die kleine Holzschnitt-Passion, B. πŸ”Š
 • 2. Zie, hoe die kleine nachtwolkjes beginnen te blozen bij de aannadering van de koningin der hemellichten. πŸ”Š
 • 3. Alleen de favoriete droeg niet anders dan een kleine vrucht en mocht voorop gaan en den weg open slaan. πŸ”Š
 • 4. Dan zijn er ook nog kleine dwarsbalkjes, die zich in aantal ook richten naar den stand van den bezitter. πŸ”Š
 • 5. Dit gaf mij gelegenheid, aan eene dame, die tot onze reisgenooten behoorde, eene kleine oplettendheid te bewijzen. πŸ”Š
 • 6. So war die Kirche selbst zu der armen Magd in ihre kleine, enge Kammer gekommen; oder auch war sie dahingekommen. πŸ”Š
 • 7. Na lang zoeken werd het dak van het eenzame huis gevonden, dat aan een kleine baai gelegen, soms maandenlang geheel van de buitenwereld was afgesloten. πŸ”Š
 • 8. Dorthin wurde auch eben, gerade die Spitze passirend, eine kleine Flotte Indianischer Fahrzeuge sichtbar. πŸ”Š
 • 9. Tusschen de bergketenen, waaruit deze ontzaglijke muur bestaat, strekken zich valleien uit, die kleine koninkrijken vormen of door krijgshaftige onafhankelijke stammen worden bewoond. πŸ”Š
 • 10. De Suque is de vereeniging van alle mannen, die zwijnen hebben geofferd, een bond, die in tallooze kleine groepen is verdeeld naar districten en dorpen. πŸ”Š
 • 11. Den jongen man stond deze avond niet voor den geest; die was uit zijn geheugen gewischt; maar hij zag zich met twee kleine meisjes daar beneden in de kamer van tante. πŸ”Š
 • 12. Het eerste voorwerp, dat ons treft, is een beeldje van O. L. Vrouw, schuilende in eene kleine nis, aangebracht in het gemetselde deel der poort. πŸ”Š
 • 13. So eine kleine wohlverdiente πŸ”Š
 • 14. Sie sind eine kleine, unordentliche junge πŸ”Š
 • 15. Sprekende over het wel en wee, dat vroegere jaren ons aanbrachten, naderen wij de nieuwe kapel Β«ten witten Tak,Β» een sierlijk, Gothisch gebouwtje met tien kleine vensters. πŸ”Š
 • 16. Jahres erschien das kleine Lenchen πŸ”Š

Other website visitors are viewing the following words: