Adjectives for Levendigen | Words to describe Levendigen

  • Een
  • How do you describe Levendigen?

    • 1. Door een aanzienlijke rijkssubsidie is de maatschappij verplicht tot den postdienst, maar drijft buitendien een levendigen handel met de planters en kooplieden. 🔊

    Other website visitors are viewing the following words: