Adjectives for Lieden | Words to describe Lieden

Voor

How do you describe Lieden?

  • 1. Men spreekt tegenwoordig, in boeken en tijdschriften, nog al veel over sanatorium's voor lieden, die de schrikkelijke longtering krijgen. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: