Adjectives for Moet | Words to describe Moet

Hy
Bekoopen
Nut
Bloeden
Doen
Niet
Geloof

How do you describe Moet?

  • 1. Smart is een wond die bloedt zoovaak eenige andere hand dan die der liefde daaraan raakt, en die zelfs dan nog, al is het pijnloos, bloeden moet. 🔊
  • 2. De uitkomsten der studie welke in het tweede doeleinde genoemd wordt biedt zij aan als voorwerpen van onderzoek, niet als geloofsstellingen waaraan blind geloof moet worden geslagen. 🔊
  • 3. Weghen, haer dochter in balance, Heeft den uryer soo ueel goets niet daer teghen, Het houwelyck is af, hy moet uanden dance. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: