Adjectives for Nalaten | Words to describe Nalaten

Niet

How do you describe Nalaten?

  • 1. Toen de landbouwer het droevige verhaal van het meisje had gedaan, was zijn zoon diep bewogen; maar toch kon hij niet nalaten, een weinig om de kom te lachen. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: