Nalaten Adjectives

  • Niet
  • How do you describe Nalaten?

    • 1. Toen de landbouwer het droevige verhaal van het meisje had gedaan, was zijn zoon diep bewogen; maar toch kon hij niet nalaten, een weinig om de kom te lachen. 🔊