Omvademen Adjectives

  • Niet
  • How do you describe Omvademen?

    • 1. Die aartsvaders van het zeelandsche bosch hadden wel vijftig voet in omtrek, en de vereenigde armen van al de reizigers konden hun reusachtigen stam nog niet omvademen. 🔊