Adjectives for Ondervonden | Words to describe Ondervonden

Ongeluk

How do you describe Ondervonden?

  • 1. Vast overtuigd, dat de jonge vrouw, die heden al zoo velerlei geluk en ongeluk ondervonden had, niets goeds te wachten stond, was zij ook in de wachtzaal gekomen. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: