Adjectives for Opgewekt | Words to describe Opgewekt

Nieuwsgierigheid

How do you describe Opgewekt?

  • 1. Door deze vraag van den aardrijkskundige werd de algemeene nieuwsgierigheid opgewekt; want nu zou het raadsel, waartoe zij reeds negen maanden lang den sleutel zoekten, opgelost worden! 🔊

Other website visitors are viewing the following words: