Adjectives for Schoone | Words to describe Schoone

Versierden
Overal
Aantal
Eene

How do you describe Schoone?

  • 1. Te Maeseyck vervaardigden zij prachtig borduurwerk of versierden schoone handschriften met de fraaiste penteekeningen. 🔊
  • 2. Wevelgem is eene schoone, zindelijke gemeente, met nette huizen, vier breede straten en een kasteel. 🔊
  • 3. Het middengedeelte van den gevel, dat veel hooger dan de zijgedeelten is, prijkt met een aantal schoone beelden en sierlijke dorische en korinthische zuilen. 🔊
  • 4. Overal kreupelhout en varens; overal schoone, krachtige boomen: eiken en esschen, olmen en beuken, berken en dennen, overal dalende en klimmende wegen. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: