Adjectives for Troon | Words to describe Troon

  • Den
  • How do you describe Troon?

    • 1. De bevolking erkent in schijn het gezag van dien vorst, in afwachting dat eene omwenteling den nationalen pretendent op den troon brengt. 🔊

    Other website visitors are viewing the following words: