Adjectives for Valt | Words to describe Valt

Deele

How do you describe Valt?

  • 1. Ook genoot hij onder zijne medeburgers de eervolle onderscheiding, die alleen den braven en rechtzinnigen man ten deele valt. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: