Adjectives for Verbazend | Words to describe Verbazend

Inderdaad

How do you describe Verbazend?

  • 1. De stoutmoedigheid dezer inlanders is inderdaad verbazend: met hunne primitieve vaartuigen, uit uitgeholde boomstammen bestaande, wagen zij zich dikwerf in volle zee. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: