Adjectives for Verbitterde | Words to describe Verbitterde

Heftige

How do you describe Verbitterde?

  • 1. Nauwelijks is die wond door den tijd niet geheeld, maar gelenigd, of heftige verbitterde en ruwe brieven van zaakgelastigden bereiken mij. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: