Adjectives for Verhaal | Words to describe Verhaal

Het
Een

How do you describe Verhaal?

  • 1. De vreemde vriend volgde oplettend het verhaal, dat zijn kleine metgezellin hem onder het voortloopen deed. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: