Adjectives for Vlakten | Words to describe Vlakten

Open

How do you describe Vlakten?

  • 1. Hij zoekt voedsel in dichte, voor andere dieren ternauwernood toegankelijke wouden en in open vlakten, in het water en in de met riet begroeide moerassen, op de bergen en in het dal. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: