Adjectives for Voetstap | Words to describe Voetstap

  • Elken
  • How do you describe Voetstap?

    • 1. Ik zal maar niet uitvoerig verhalen, hoe wij van dag tot dag voortsukkelden langs deze noodlottige onherbergzame kust, die bij elken voetstap den reiziger nieuwe bezwaren in den weg legt. 🔊

    Other website visitors are viewing the following words: