Adjectives for Wachter | Words to describe Wachter

Den

How do you describe Wachter?

  • 1. De hofmaarschalk beval den wachter om iederen anderen bezoeker af te wijzen, en weldra bevond de Koningin zich alleen in de kleine overwelfde koepel van wit marmer. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: