Adjectives for Waterplas | Words to describe Waterplas

  • Schuimenden
  • How do you describe Waterplas?

    • 1. Vuurroode wolken hingen over den schuimenden waterplas en een paar visschersschuiten naderden het strand, waarop millioenen schelpjes, als zoovele parelen, lagen te blinken. 🔊

    Other website visitors are viewing the following words: