Welke Adjectives | Words to describe Welke

  • Die
  • Aan
  • Op
  • How do you describe Welke?

    • 1. Opmerkelijk was het verschil tusschen deze menschen en hunne woningen met die welke dichter aan de kust waren gelegen. 🔊
    • 2. Dat overkwam al aan Cook op Erromango, en hij had toch stellig nooit de inboorlingen gekwetst, op welke manier ook. 🔊
    • 3. Ain-Moesa, aan welke de overlevering den naam van putten van Mozes gegeven heeft, is een liefelijk plekje te midden der woestijn. 🔊