Adjectives for Werken | Words to describe Werken

  • Uur
  • How do you describe Werken?

    • 1. De arbeiders die een enkel uur werken in den wijngaard in de koelte van den avond, krijgen volmaakt hetzelfde loon als zij die den geheelen langen dag onder de heete zon hebben gezwoegd. 🔊

    Other website visitors are viewing the following words: