Adjectives for Zoelen | Words to describe Zoelen

Den

How do you describe Zoelen?

  • 1. De boomen ruischen in den zoelen wind en toonen, door de openingen tusschen hunne stammen, een prachtig landschap in de verte, beheerscht door den zwaren toren der St-Hermeskerk. 🔊

Other website visitors are viewing the following words: