Adjectives for Zwoegende | Words to describe Zwoegende

  • Overal
  • How do you describe Zwoegende?

    • 1. Overal gewitte huizen met roode daken; overal rookende schouwen en draaiende molens; overal weiden en velden; overal hagen en boomen; overal zwoegende werklieden; overal licht en schaduwe... 🔊

    Other website visitors are viewing the following words: