Allen in a sentence

How to use Allen in a Sentence?

 • Captain Allen was already seated at his desk.
 • Het is hun schuld niet: zij zijn allen dood.
 • Mr. Allen broke into a laugh.
 • Russen mit allen Mitteln aufhalten.
 • Sie trotzt uns allen dreien, was soll daraus werden?

Short Example Sentence for Allen

 • Menschen allen so wichtig?
 • En allen lachten reeds.
 • Zij zwegen allen daarna.
 • Daar in huis sliepen allen nog.
 • Hoe sleept zij weder allen mede!
 • Thans bewonderden allen zijn slanke gestalte.
 • Een koortsachtig ongeduld hield allen in spanning.
 • Wetterumschlag deutete, that allen wohl.
 • Zij zijn allen het spoor bijster.
 • Aber nichts von dem allen geschah.
 • Sie ist die vornehmste von allen hier.
 • Zijn gehechtheid aan hen allen nam toe.
 • Een korte poos bewaarden allen het stilzwijgen.
 • Bei allen Menschenkindern.
 • The gallant Allen is no more!
 • Was also alle erwarten, erscheint allen nie.
 • Squibs and Allen had made him uncomfortable.
 • Thrinele bebt an allen Gliedern.
 • Dialekte mit allen Nuancen.
 • Goodwife Allen was stolid and incurious.
 • George got Allen away.
 • Maar nadat zij was opgestaan, werden allen angstig.
 • Ik heb goed nieuws aan u allen te vertellen.
 • Captain Allen at once nodded his permission.
 • Cardinal Allen took her hand.
 • Timothy and Allen sprang to his side.
 • Wilmot Allen nodded eagerly.
 • Het waren meest allen knappe mannen van iederen leeftijd.
 • Wilmot Allen was genuinely troubled.
 • Mit allen drei Herren!
 • Captain Allen soon received them.
 • Kronen allen Winden aussetzten.
 • Sie schaffen an allen Enden.
 • Bob Allen needed no urging.

Also learn how to use these words in a sentence