Segundo In A Sentence

How To Use Segundo In A Sentence?

  • Os portaes das basilicas eram construidos segundo o modelo dos portaes ricos do estylo classico.
  • Los jurados segundo y restates echaban unos cordones por encima del cuello del caballo de S. M.
  • Se somos o segundo paiz na quota proporcional de impostos, tambem somos o primeiro nos encargos da divida publica.

Short & Simple Example Sentence For Segundo | Segundo Sentence

  • Subimos depois ao segundo andar.
  • Arrostou os perigos de segundo encarceramento.
  • Mi segundo ensayo fue lamentable, en otro concepto.
  • Toda a America latina evolve segundo normas novas.
  • Poucas horas poderia viver ainda, segundo o prognostico dos medicos.
  • Soeiro, Director espiritual, segundo parece, de D. Maria Telles.
  • Os filhos d'este assignaram-se Tavoras, e os do segundo Lafetas.

Other website visitors are viewing the following words: