Twee In A Sentence

How To Use Twee In A Sentence?

 • Daarom vroeg hij eene tijdelijke belasting van twee stuivers grooten «up elc hoet zouts.
 • De twee Broeltorens zijn merkwaardige gedenkstukken van vroegere krijgsbouwkunde.
 • Het ligt op twee heuvels, waarvan de voornaamste eene hoogte van 70 meters bereikt.
 • Daarmede nog niet tevreden, voegde hij er zelfs twee kippen en twee varkens bij.
 • Men wil ten andere, dat de gezellen dier twee steden altijd «in vrinscepe» leefden.
 • De vrouw des huizes was nog afwezig, twee kleine jongens sliepen rustig op een breede bank.
 • Wat er nu volgde, was een wachtperiode van twee maanden, de eerste van vele volgende.
 • We gingen in de booten, telkens twee boys en een blanke, en naderden langzaam de kust.
 • Mehemed-Ali in 1823 opgericht en heeft twee verdiepingen met een terras en een overdekt balkon.
 • Bij de poort leest men in groote letters en in onze twee landtalen: Verboden ingang!
 • Macao sprak met hen; ze legden de geweren op den grond en voerden ons naar twee hutten op zij.
 • Vóor hen stapte, traag en statig, een man, die twee groote bellen op maat deed klinken.
 • Leupegem en Edelare zijn twee kleine, maar vriendelijke gemeenten in de nabijheid van Oudenaarde.
 • Uit de staten van Karel den Groote ontstonden twee machtige rijken: Frankrijk en Duitschland.
 • In nog geen twee dagen wist ik precies over het heele land waar vluchtelingen konden worden geborgen.
 • In het gasthuis bewondert de reiziger nog twee groote muurtapijten, jachten met valken voorstellende.
 • Op eene hoogte van twee meters boven den grond heeft hij nog eenen omtrek van nagenoeg vijf meters.
 • Maar men had toch twee belangrijke factoren, die tot vergrooting van het kwaad leidden, kunnen uitschakelen.

Short & Simple Example Sentence For Twee | Twee Sentence

 • Zij bezit twee altaren.
 • Er moesten twee zijn geweest.
 • Daar slaat het twee ure.
 • Wij landden een geitje en twee varkens.
 • De geheele badkuur duurt bijna twee uren.
 • Mei 1895 veroordeeld tot twee jaar tuchthuisstraf.
 • De heffing in eens werd gesplitst in twee belastingen.
 • De breedste straten kregen twee reeksen schoone boompjes.
 • Op den koek ziet men althans twee samengeslagen handen.
 • Mijn oogen zijn in de laatste twee jaren erg verminderd.
 • In de XVIe eeuw telde Ellezele twee voorname familiën.
 • Het beeld was niet minder dan twee meter hoog en mooi gesneden.
 • Halverwege stieten we op twee oude mannen, die yams droegen.
 • Vlaanderen, ten minste drie valleien en twee reeksen van heuvelen.
 • Deze oogen waren doordringend als twee dolken en gloeiden als kooltjes vuur.
 • Dit wil niet zeggen, dat de twee dorpen nooit vijandelijk opstonden.
 • Het geweer en de patronen brachten ze ons terug en twee groote varkens.
 • Enkele meters van daar, tusschen twee boomen, vertoont zich...
 • Na ongeveer een half uur kwamen ze terug; twee mannen stonden schuw ter zijde.
 • Waar nu de Esplanade is, braken zij twee kloosters en ruim 300 huizen af.
 • Bij Harelbeke heeft de Lei twee armen, die een eiland vormen.

Definition of Twee

(Britain, derogatory) Overly quaint, dainty, cute or nice.
Sentence Structure is important because it provide us with the framework for the clear written expression of our ideas.The aim in writing is always to write in complete sentences which are correctly punctuated. Sentences always begin with a capital letter and end in either a full stop, exclamation or question mark. A complete sentence always contains a verb, expresses a complete idea and makes sense standing alone. On this page we are showing correct ways to write:

Twee in a sentence

Twee sentence

sentence with Twee

Twee used in a sentence

If you think we can improve, please write us at

What other website visitors are viewing?