Volvo In A Sentence

How To Use Volvo In A Sentence?

  • Estis tie du aux tri botelegojn, kelke da sakegoj da pafajxoj, kaj volvo da plumbo; sed mi ne havis la forton por suprenlevi la plumbo

Short & Simple Example Sentence For Volvo | Volvo Sentence

Other website visitors are viewing the following words: